DE
EN
NL

FR

← Retour

Wettelijke informatie

WEBSITE UITGEVER

De website www.lebardou.com is het exclusieve eigendom van SAS CAMPING LE BARDOU, die deze uitgeeft.

SAS CAMPING LE BARDOU met een kapitaal van €3000

260 Rue Olivier de Serres

07170 Saint Germain


Ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés de Aubenas B 913 747 267 onder SIRET-nummer: 91374726700015

Intracommunautair BTW-nummer: FR85913747267


Tel: +33(0)475377191 E-mailadres: Contact@lebardou.com

Directeur publicatie: Mathias BOULE
ACCOMMODATIE

De site wordt gehost door SAS INFORMATIQUE SERVICES INTERNET (NEXIO) met een kapitaal van €7623,00, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Rome onder nummer 432810224 met SIRET-nummer: 43281022400043, met maatschappelijke zetel te 5 avenue Félix Rozier - 26400 CREST Frankrijk.

Intracommunautair BTW-nummer: FR33432810224

APE: 4651Z

Telefoonnummer: +33(0)475250397

GRAFISCH ONTWERP EN ONTWIKKELING

BOULE Mathias

BESCHRIJVING VAN GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website www.lebardou.com is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site spant zich in om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de site www.lebardou.com aan te bieden. Hij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van dergelijke informatie, ongeacht of dit te wijten is aan zijn eigen schuld of aan die van derde partners die dergelijke informatie verstrekken. Alle informatie op de website www.lebardou.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. Er kunnen wijzigingen zijn aangebracht sinds de informatie online is gezet.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAMAAK

De eigenaar van de site is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve voorafgaande schriftelijke toestemming met het e-mailadres: Contact@lebardou.com. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

HYPERLINKS EN COOKIES

De site www.lebardou.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor eventuele risico's op ongeoorloofde inhoud. Gebruikers worden ervan op de hoogte gesteld dat wanneer ze de website www.lebardou.com bezoeken, er automatisch een of meer cookies op hun computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.  Browsersoftware kan worden geconfigureerd om gebruikers te informeren over de aanwezigheid van cookies en, indien nodig, om ze te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr Weigering om een cookie te installeren kan betekenen dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren: Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok. Voor Netscape: tabblad Bewerken / Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies deactiveren. Bevestig met Ok.

BESCHERMING VAN MENSEN EN EIGENDOMMEN - BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site: www.lebardou.com In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website www.lebardou.com verzamelt de eigenaar van de site geen persoonlijke informatie over de gebruiker, behalve voor bepaalde diensten die door de website www.lebardou.com worden aangeboden. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer zij deze zelf invoeren. Gebruikers van de website www.lebardou.com worden er vervolgens van op de hoogte gesteld of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar www.lebardou.com: e-mail webmaster of door het sturen van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de drager van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.lebardou.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van de site www.lebardou.com aan de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de mogelijke koper toelaten die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.lebardou.com.

De website www.lebardou.com voldoet aan de RGPD zie ons RGPD-beleid https://www.lebardou.com/politique-de-confidentialite.

Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

ONZE GESCHIEDENIS

OVER ONS

VOLG ONS

Camping le Bardou werd in 1989 opgericht door Anne en Denis Boule. In 2022 werd de camping samen met zijn vader overgenomen door hun zoon Mathias. De camping biedt accommodaties in de buitenlucht in een rustige, groene omgeving.

Instagram @camping_le_bardou
Facebook

AV

© Copyright 2023 – Camping Le Bardou – Tous droits réservés

Réalisation BOULE MATHIAS

Nous vous demandons votre permission d’utiliser des cookies sur ce site afin optimiser le site et de mieux vous servir.


Lire la politique de confidentialité.

NON merci

OK